Våra pedagogiska ställningstaganden

 

Alla barn är intelligenta – subjektivitet: varje barn ska ges rätten att utifrån sina erfarenheter få ha sitt sätt att tänka och förstå.

 

En förskola för alla som rymmer både likheter och olikheter bland barn och vuxna. Vi värdesätter skillnader och olikheter.

 

Ett utforskande arbetssätt där barn och pedagoger forskar tillsammans. Grupplärande – barn ”kunskapar” tillsammans, att man kan lära sig något tillsammans med andra.

 

Miljön ska utformas så att den är intressant och tillgänglig för barnen med många, utmanande och spännande mötesplatser.

 

Pedagogisk dokumentation - synliggör barnens görande, lärande och tankar.

Förskolan som en demokratisk mötesplats – där alla barn och vuxna ska ha möjlighet att uppleva delaktighet och att kunna påverka sin situation. Våra olikheter ska ses som en tillgång. Dessa värden måste erövras varje dag i förskolan! Den mest intressanta läroplanen är den vi gör varje dag- inte den nedskrivna!

 

 

 

 Segelgatan 12-14

 Förskolechef: Linda Johansson    090-125565

 Avdelningarna:   090-120640

 

 Maila oss gärna:

 Förskolechef         linda.johansson@visionen.nu

 Pytsen                   pytsen@visionen.nu

 Paletten                 paletten@visionen.nu

 Penseln                 penseln@visionen.nu