Logotyp

Maten på Visionen

Våra ställningstaganden för vår mat på Förskolan Visionen

Måltiderna som serveras på vår förskola ska bidra till att grundlägga bra matvanor och ett positivt förhållningssätt till måltiden som en av höjdpunkterna på dagen. Ett förhållningssätt som förhoppningsvis bidrar till en sund livsstil igenom livet.

Vi har valt att laga mat på vår förskola i egen regi, dvs med utbildad kock i vårt tillagningskök. Målet är att i möjligaste mån tillaga maten från grunden och minska andelen hel/halvfabrikat, utifrån vad som är möjligt beroende av de arbetsmässiga resurser vi har.

Livsmedelsverket säger:

”Barn behöver näring för att utvecklas. Eftersom små barn inte äter lika mycket som vuxna behöver de mat som är rik på vitaminer och mineraler. Samtidigt är det inte vad barnet äter vid enskilda måltider eller dagar som är det viktiga, utan vad de äter under en längre tid. Målet är alltså inte att försöka få varje måltid perfekt utan att i det stora hela erbjuda bra mat. För barn, precis som vuxna, är det bra att äta varierat, det vill säga att äta många olika sorters mat. Då får barnet i sig den näring det behöver – protein, kolhydrater, fett och olika vitaminer och mineraler.”

Våra matvanor och livsmedelsval påverkar också framtidens klimat och miljö. Om vi ska vara med och förbättra den ställer det också stora krav på oss att välja och öka andelen ekologiska/kravodlade produkter och vegetariska maträtter.

Målet för 2018 är att 45 % av våra totala livsmedelsinköp ska vara ekologiska/kravodlade eller närproducerade. Vi känner oss stolta, då vi under perioden jan – juni 2018 passerat vårt mål till 51,1%.                                           Inriktningen ska vara att ökningen främst ska finnas inom de produkter som barnen äter ofta, d v s basprodukter.

Vi serverar vegetarisk huvudrätt minst 2 gång i veckan.

Vi arbetar utifrån vårt egenkontrollprogram som revideras varje år. Kökspersonalen fortbildas regelbundet i utifrån behov.

Vi använder lokala leverantörer; idag Martin & Servera, Norrmejerier, Grönsaksfabriken, Företagsväxter, Yttertavle Ägg, Häljegård och Strömdala. Vi följer Livsmedelverkets kostrekommendationer.